PORTAALSITE

INTERNET
Google.be

Kantoorfavorieten (enkel binnen kantoor door te klikken)
KluwerConnexion
SocialEye
Jurisquare
Strada
Belgisch Staatsblad
Cassatie
Jura
Wetgeving
Bibliotheek Balie Gent
INTRANET & EXTRANET
Fora Gent (enkel binnen kantoor te raadplegen)
Handleiding voor het gebruiken van de fora (enkel binnen kantoor te raadplegen)
Extranet (Bellaw)
BGL: d-base of clients and opposite parties
Raadplegen binnen kantoor
Raadplegen buiten kantoor (met paswoord)
HONORARIA
Berekenen honorarium (enkel binnen kantoor)
Honoraria- en kostenafspraken (enkel binnen kantoor)
Tarieven cassatie (enkel binnen kantoor)
TIJDSBEHEER
Overzicht vakantiedagen (enkel binnen kantoor)